Partnerzy projektu


Produkty projektu wypracowywane są w ramach europejskiego partnerstwa przy wsparciu ekspertów zewnętrznych. Wszystkie rezultaty projektu będą dostępne w czterech krajach biorących udział w projekcie.

Partnerzy biorący udział w projekcie to:

 

k.o.s GmbH, Berlin – Niemcy

Celem k.o.s GmbH jest wspieranie i rozwijanie zawodowych systemów edukacyjnych dla instytucji publicznych oraz prywatnych. k.o.s GmbH w ramach swojej działalności zapewnia konsultacje dotyczące najkorzystniejszych metod rozwoju kompetencji w firmach. Organizuje różnego rodzaju warsztaty, kursy oraz konferencje. k.o.s GmbH działa od 2009 roku i powstał z inicjatywy prywatnego oraz publicznego sektora.

http://www.kos-qualitaet.de

 

ABB Training Center GmbH & Co.KG, Standort Berlin – Niemcy

ABB jest światowym liderem działającym w branży technologicznej. Firmy wchodzące w skład ABB zatrudniają 150 000 pracowników w ponad 100 krajach. ABB Training Center GmbH & Co. KG (ABB/ATC) jest odpowiedzialne za dostarczanie szkoleń zawodowych dla MŚP. Celem tych działań jest propagowanie szkoleń na stanowisku pracy. ABB/ATC w swojej ofercie posiada szkolenia dotyczące 16 zawodów spośród, których większość związana jest z przemysłem metalowym, maszynowym i elektrycznym. Firma działa nieprzerwanie od 65 lat.

http://www.abb.de/ausbildung

 

Austryjacki Instytut Badań nad Szkoleniami Zawodowymi, Wiedeń – Austria

Instytut (öibf) jest niezależną jednostką naukową o charakterze non-profit założoną w 1970 roku. Jego głównym zadanie jest prowadzenie badań nad rozwojem najefektywniejszych metod szkoleń zawodowych. Badania obejmują następujące obszary: nauczanie początkowe, ustawiczne kształcenie, szkolenia zawodowe, doradztwo personalne i zawodowe, badania, monitorowanie rynku pracy i inne. Instytut (öibf) został utworzony w 1970 z inicjatywy Izby Pracy oraz Federacji Austryjackich Związków Zawodowych i Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.

www.oeibf.at

 

Instytut Rozwoju Zatrudnienia, Larissa – Grecja

Instytut Rozwoju Zatrudnienia (IED) jest jednostką pozarządową utworzoną w 2005 roku. Jego zadaniem jest promocja zatrudnienia pośród MŚP oraz tworzenie środowiska dla rozwoju współpracy pomiędzy przemysłem a światem nauki. IED prowadzi doradztwo w zakresie zatrudnienia, szkoleń zawodowych, edukacji, ekonomii oraz promuje postawę respektującą poszanowanie dla praw człowieka oraz demokracji. Instytut organizuje różnego rodzaju szkolenia, seminaria oraz konferencje związane z tematem zatrudnienia, szkoleń zawodowych oraz przedsiębiorczości.

www.entre.gr
Contact: info@entre.gr

 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa – Polska

Jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą największe firmy z branży budowlanej to jest około 70% potencjału rynku generalnego wykonawstwa. Reprezentuje interesy zarówno największych firm budowlanych działających na krajowym rynku budowlanym, jak też firm małych i średnich. Przedsiębiorstwa, które przestąpią do PZPB mają możliwość bezpośredniego uczestniczenia w kształtowaniu i tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących sektora budowlanego, zgłaszania swoich postulatów i wniosków oraz uczestniczenia w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach organizowanych przez Związek. Związek poza swoją podstawową działalnością prowadzi szereg inicjatyw mających na celu podniesienie zatrudnienia w branży budowlanej, poprawienie jakości kształcenia zawodowego w Polsce oraz wspieraniu szkół kształcących w zawodach budowlanych. PZPB istnieje od 1995 roku.

www.pzpb.com.pl

 

k.o.s GmbH - zarządzanie projektem