Oferta projektu


Celem projektu jest rozwinięcie praktycznego wsparcia dla MŚP w zakresie praktyk i staży zawodowych. Produkty projektu w formie broszur, spotkań, warsztatów i konferencji mają za zadanie ułatwić dotarcie do beneficjentów i wesprzeć na polu szkolnictwa zawodowego.

 

Szkolenie w miejscu pracy — czas na podjęcie działań. Korzyści dla firm z tytułu organizacji tych szkoleń.

Broszura informacyjna zawiera różnorodne przykłady korzyści jakie może czerpać firma z tytułu zaangażowania się w praktyki zawodowe. Opublikowana w 2015 roku, 25 stron.

 

Rekrutacja stażystów. Dobre praktyki europejskich firm

Broszura zawiera 12 przykładów dobrych praktyk zidentyfikowanych w czterech krajach europejskich (Niemcy, Austria, Grecja oraz Polska). Zaprezentowane praktyki pokazują innowacyjne podejście do organizacji staży w firmach.

 

Rekrutacja na staż - podręcznik

Podręcznik zawiera pełny zakres metod, strategii oraz narzędzi, które mają za zadanie ułatwić MŚP pozyskanie odpowiednich stażystów lub praktykantów.

 

Cele projektu:
Polski Związek Pracodawców Budownictwa
ul. Żelazna 59A lok. 0026
T 22/114-95-26
F 22/119-95-73
E-Mail: sekretariat@pzpb.com.pl
NIP: 526-27-86-889