Prezentacja idei i rezultatów projektów firmom z sektora budownictwa.

"Projekt “STARTAPP” - dotyczący promocji praktyk oraz staży zawodowych dla młodych ludzi został zaprezentowany lokalnym pracodawcom podczas spotkania zorganizowanego razem z Centrum Rozwoju, Innowacyjności oraz Przedsiębiorczości w Thessaly. Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem Izby Handlowo-Przemysłowej w Larissa.

Drugie spotkanie partnerów projektu “StartApp – strategia zatrudniania stażystów i szkolenia młodych ludzi w miejscu pracy” odbyło się 16-17 lutego 2015 roku w Wiedniu - Austria.

Dnia 18-19 listopada 2014 roku odbyło się w Berlinie pierwsze spotkanie partnerów projekty StartApp.