Spotkanie na temat "Strategies of companies for Securing Skilled Personnel" odbyło się spotkanie rozpowszechniające projekt skierowane do przedsiębiorców MŚP. Spotkanie odbyło się w Berlinie w Haus der Wirtschaft. Podczas spotkania podkreślono konieczność wprowadzania praktyk i staży w firmach, jako podniesienia poziomu wykwalifikowania młodych pracowników.

Warsztaty pt. "Apprentice Recruitment. How do enterprises review their success?" odbyły się w ramach spotkania rozpowszechniającego informacje o projekcie. Podczas wydarzenia omówiono nowoczesne sposoby rekrutacji i szkolenia stażystów wewnątrz firmy.

Projekt STARTAPP został zaprezentowany podczas drugiej Konferencji na temat staży i praktyk "Engaging SMEs in Apprenticeships". Cedefop było organizatorem konferencji. Konferencja odbyła się 09./10.11.2015 w Salonikach.

Pierwszy biuletyn projektu StartApp prezentuje ideę projektu oraz dotychczasowe produkty.

Warsztat został zorganizowany w ramach cyklu spotkań z małymi i średnimi przedsiębiorstwami zainteresowanymi projektem StartApp. Spotkanie odbyło się w centrum szkoleniowym ABB. Celem spotkania była promocja szkolenia w miejscu pracy.