Uniwersytet Appied Sciences BFI Vienna oferuje studia licencjackie “Work Design and HR Management”. Uczelnia ma wiele kontaktów z firmami reprezentującymi różne sektory gospodarki. Przy wsparciu uniwersytetu oeibf zorganizowało warsztaty dla menadżerów działów HR, którzy są odpowiedzialni za organizowanie rekrutacji stażystów.

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w Grecji. Została zorganizowana przez Institute of Entrepreneurship Development we współpracy z Association of Thessalian Enterprises and Industires.

Warsztat StartApp po tytułem "Znalezienie odpowiedniego stażysty - jak to działa". W spotkaniu wzięło udział 10 MŚP.

Warsztaty zatytułowane “Poszukiwanie stażystów – łatwe zadanie?” odbyły się z udziałem reprezentantów 20 MŚP.