PZPB zorganizowało spotkania z interesariuszami i beneficjentami projektu StartApp podczas Targów infrastrukturalnych w Kielcach.

PZPB zorganizowało spotkania z interesariuszami i beneficjentami projektu StartApp podczas Targów infrastrukturalnych w Kielcach.

PZPB zorganizowało spotkania z interesariuszami i beneficjentami projektu StartApp podczas Targów infrastrukturalnych w Kielcach.

Institute of Entrepreneurship Development zorganizował warsztaty z udziałem interesariuszy projektu oraz decydentami - Thessaly, Grecja.