Dnia 22 czerwca 2016 roku Pani Magdalena Lewandowska – dyrektor biura PZPB poprowadziła warsztaty w klinice psychologicznopedagogicznej w Ożarowie Mazowieckim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się doradcy zawodowi oraz psycholodzy.

Uczestnicy spotkania otrzymali materiały związane z projektem StartApp, jak też zostali zapoznani z głównymi produktami projektu. Podczas spotkania zaproszeni goście dyskutowali na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz reaktywacji programów stażowych.