Öibf we współpracy z k.o.s. GmbH zorganizowało międzynarodowe forum tematyczne dotyczące strategii stosowanych w pozyskiwaniu stażystów do firm. Forum odbyło się dnia 7 lipca 2016 roku w "Museum Arbeitswelt" w Steyr.

Pani Anja Lietzmann reprezentująca k.o.s. GmbH oraz Pan Roland Löffler z öibf zaprezentowali główne założenia projektu StartApp oraz jego rezultaty. W drugiej części prezentacji odbyła się dyskusja na temat znaczenia i przyszłości praktyk zawodowych .