Projekt StartApp został zaprezentowany podczas 5. Edycji konferencji poświęconej badaniom nad szkolnictwem zawodowym „Berufsbildung, eine Renaissance?“.

Öibf we współpracy z k.o.s. GmbH zorganizowało międzynarodowe forum tematyczne dotyczące strategii stosowanych w pozyskiwaniu stażystów do firm. Forum odbyło się dnia 7 lipca 2016 roku w "Museum Arbeitswelt" w Steyr.

Konferencja podsumowująca projekt StartApp odbyła się w Berlinie. W konferencji udział wzięli partnerzy biorący udział w projekcie oraz zaproszeni goście.

Projekt StartApp został zaprezentowany w ramach konferencji na temat NetWBL, której trzecia edycja odbyła się w Berlinie.

Dnia 22 czerwca 2016 roku Pani Magdalena Lewandowska – dyrektor biura PZPB poprowadziła warsztaty w klinice psychologicznopedagogicznej w Ożarowie Mazowieckim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się doradcy zawodowi oraz psycholodzy.