Cele


Podstawowym celem projektu jest optymalizacja metod i strategii nakierowanych na osoby zainteresowane szkoleniem w miejscu pracy. Poniżej przedstawiono główne cele działań:

  • Stworzenie w firmach stanowisk pracy przeznaczonych tylko dla stażystów
  • Podniesienie jakości szkolenia w miejscu pracy
  • Ułatwienie młodym ludziom dostępu do staży, a tym samym do wejścia w życie zawodowe
  • Integracja młodych ludzi z firmą poprzez ich udział w programie opartym na szkoleniu w miejscu pracy
  • Pozyskanie przez firmy najlepszych stażystów, odpowiednie ich przeszkolenie według własnych potrzeb i ostatecznie zatrudnienie
  • Propagowanie idei szkolenia w miejscu pracy pośród firm oraz partnerów społecznych