Projekt StartApp


Szybkie znalezienie praktykantów i wyszkolenie ich na wykwalifikowanych pracowników – jak to działa?

Założeniem projektu jest wsparcie MŚP w korzystaniu z możliwości szkolenia pracowników wewnątrz firm w ramach organizacji praktyk zawodowych.

Celem projektu jest stworzenie gotowych rozwiązań związanych z rekrutowaniem młodych ludzi zainteresowanych szkoleniem na miejscu pracy. Główny nacisk zostanie położony na dotarcie do beneficjentów, dokonanie selekcji oraz integracja wybranych kandydatów rozpoczynających staż.

W ostatnich latach wymagania odnośnie kandydatów znacznie się podwyższyły. Powodem tego jest rozwój technologii oraz ustawiczna konieczność podwyższania swoich kwalifikacji. Przedsiębiorstwa poszukują wykwalifikowanych pracowników bądź tych, którzy wykazują chęć ustawicznego kształcenia. Dodatkowym utrudnieniem w tym procesie jest brak odpowiedniego wykształcenia przyszłych pracowników, szczególnie tych na poziomie techników i szkół zawodowych, spowodowanego niedostosowaniem programu nauczania do potrzeb rynkowych. Celem projektu jest wypracowanie pewnych rozwiązań, które będą w stanie poprawić obecną sytuację związaną ze szkoleniem pracowników.

Projekt tworzy rozwiązania nastawione na integrację młodych ludzi podczas praktyk w przedsiębiorstwach i utrzymanie ich późniejszego zatrudnienia. Projekt ma na celu zaoferowanie praktycznego wsparcia dla MŚP w zakresie:

  • Udzielania informacji na temat konieczności promowania wewnętrznych szkoleń
  • Stworzenia podręcznika dobrych praktyk związanych z rekrutacją praktykantów a odnoszącego się do doświadczeń zebranych z całej Europy.
  • Zaprezentowanie odpowiednich narzędzi i innowacyjnego podejścia w rekrutacji kandydatów.
  • Przedstawienia standardów i elementów, które zapewniają sukces w pozyskiwaniu nowych kandydatów.

Dodatkowo w projekcie przewidziano zorganizowanie szeregu warsztatów i spotkań, którym będzie towarzyszyć wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Na stronie internetowej projektu zostaną nieodpłatnie udostępnione produkty projektu.

Projekt skierowany jest głównie do działów zarządzania, działów HR oraz szkoleń w MŚP. Działaniami projektu objęte będą także partnerzy społeczni, organizacje działające na rzecz zatrudnienia, szkoły oraz centra szkoleniowe.

Czas trwania: wrzesień 2014 – sierpień 2016