Παραδοτέα Έργου


Το έργο αναπτύσσει πρακτική υποστήριξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Παραδίδεται μέσω των ενημερωτικών φυλλαδίων καθώς και εργαστήριων, σεμιναρίων και συνέδριων που απευθύνονται σε ΜΜΕ και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Μαθητεία / πρακτική άσκηση - ώρα για δράση. Καλοί λόγοι για τις επιχειρήσεις ώστε να παρέχουν θέσεις μαθητείας / πρακτικής άσκησης

Το ενημερωτικό φυλλάδιο περιγράφει τα διάφορα οφέλη που προκύπτουν όταν οι εταιρείες αξιοποιούν τον θεσμό της μαθητείας / πρακτικής άσκησης. Δημοσιεύθηκε το 2015, 25 σελίδες.

 

Πρόσληψη εκπαιδευόμενων. Βέλτιστες πρακτικές από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δέκα παραδείγματα καλής πρακτικής από τέσσερις Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ελλάδα και Πολωνία) που περιγράφουν καινοτόμους τρόπους για την πρόσληψη μαθητευομένων.

 

Εγχειρίδιο για την πρόσληψη μαθητευόμενων

Αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο προσανατολισμού συγκεντρώνει καινοτόμους μεθόδους, στρατηγικές και τα εργαλεία για την πρόσληψη μαθητευόμενων που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις.

 

Για παραγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε:
Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας
Ηρώων Πολυτεχνείου 60
41335, Λάρισα
T +302410 626943
F +302410 626943
E-Mail: info@enre.gr