Στις 20 Ιουνίου 2016 ο Maciej Siemiatkowski - Υποδιευθυντής της PZPB συντόνισε εργαστήριο του StartApp με κοινωνικούς εταίρους που αντιπροσωπούσαν εκπαιδευτικούς φορείς. Τα αποτελέσματα και τα προϊόντα που αποκτήθηκαν από το έργο συνοψίστηκαν και αναλύθηκε η περεταίρω ανάπτυξή τους.

Το workshop "Ausbildungsplätze besetzen – so klappt es! Strategien und Maßnahmen zur Rekrutierung und Bindung von Auszubildenden" έλαβε χώρα ως dissemination event με τη συμμετοχή 15 ΜΜΕ.

Το έργο StartApp συμμετείχε στο συνέδριο "Duale Ausbildung gemeinsam meistern – Verbundausbildung neu gedacht". Η Δρ. Anja Lietzmann παρουσίασε διάφορες προσεγγίσεις στην προσέλκυση εκπαιδευόμενων που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν σε συνεργασία με άλλες εταιρίες ή εταίρους.

Warsztaty zostały zorganizowane przy wsparciu instytucji szkoleniowej "Jugend am Werk" .

Το Τελικό Συνέδριο σχετικά με τον θεσμό της μαθητείας σε εταιρείες από τον κλάδο των κατασκευών υλοποιήθηκε στην Βαρσοβία από τον οργανισμό PZPB.