Στις 2 & 3 Ιουνίου του 2015, στην Αθήνα, έλαβε χώρα η 3η Διακρατική Συνάντηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου " Starting with Apprenticeship. Sustainable strategies for recruiting young people interested in in-company training" (StartApp)

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29/05/2015, παρουσιάστηκαν επιχειρήματα που ενισχύουν την σημασία του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης για τις επιχειρήσεις.

Παρουσίαση του έργου StartApp σε κατασκευαστική εταιρία.

Παρουσίαση του έργου StartApp σε κατασκευαστική εταιρία.

Παρουσίαση του έργου StartApp σε κατασκευαστική εταιρία.