Το έργο STARTAPP παρουσιάστηκε σε μια αγορά στο 2ο Ευρωπαϊκό συνέδριο παρακολούθησης NetWBL που πραγματοποιήθηκε στις 01. / 02.10.2015 στο Βίλνιους.

Η 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου "Starting with Apprenticeship - Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση (StartApp)" έλαβε χώρα στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2015 στην Βαρσοβία, Πολωνία.

Ως ο αυστριακός εταίρος του έργου LdV "TrainCom - Developing Training Competence in IVET by Using Units of Learning Outcome" ο oeibf συμμετείχε στο συνέδριο "Praxisnah ausbilden – eine Herausforderung für Europa" στις 09.07.2015 στο Κόμπουργκ της Γερμανίας και προώθησε το έργο "STARTAPP" μοιράζοντας διαφημιστικά φυλλάδια και κάνοντας μικρές παρουσιάσεις την ώρα του συνεδρίου.

Το έργο "STARTAPP" παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια σεμιναρίου, το οποίο υλοποίηθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου με τίτλο "Work-based Learning in the Central European Region".

Στην Αθήνα, στις 2 Ιουνίου 2015, έλαβε χώρα συνάντηση εργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου "StartApp" και στελεχών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού