Η εκδήλωση "Strategies of companies for Securing Skilled Personnel" έλαβε χώρα σαν εκδήλωση διάδοσης για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους εκπροσώπους από τις επιχειρήσεις. Έγινε στο Berlin Haus der Wirtschaft. Η εκδήλωση παρουσίασε την αυξημένη σημαντικότητα του θέματος της πρόσληψης ασκούμενων όπως επίσης και τις ευκαιρίες που έχουν οι εταιρίες για να δράσουν. Σχετικές πληροφορίες μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο μιας παρουσίασης και δύο round tables.

Το εργαστήριο "Apprentice Recruitment. How do enterprises review their success?" έλαβε χώρα σαν εκδήλωση διάδοσης με τους εκπαιδευτές όπως και με τους αντιπρόσωπους της εκπαίδευσης και τα επιμελητήρια. Παρουσίασε τα κεντρικά στοιχεία της μοντέρνας πρόσληψης ασκούμενων και παρουσίασε ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να εξετάσουν συστηματικά τις μεθόδους τους και έτσι να εξασφαλίσουν πρόσληψη ασκουμένων.

Το έργο StartApp συμμετείχε στη 2η Ευρωπαϊκή Συνάντηση "Engaging SMEs in Apprenticeships" και παρουσίασε τα προιόντα του έργου σαν 'καλές πρακτικές'. Ο οργανωτής ήταν ο Cedefop και η εκδήλωση έλαβε χώρα στις 09./10.11.2015 στην Θεσσαλονίκη.

Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο StartApp παρουσιάζει το έργο και τα πρώτα προϊόντα του. Λήψη.

Η ημερίδα διοργανώθηκε ως πολλαπλασιαστική εκδήλωση με κάποια ΜΜΕ, και έλαβε χώρα στην ΑΒΒ Ausbildungszentrum Βερολίνου. Ευαισθητοποίησε και κοινοποίησε για τα τα διάφορα πλεονεκτήματα που οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν από την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και εισήγαγε θέματα που σχετίζονται με τις προσλήψεις μαθητευόμενων.