Έγινε παρουσίαση του έργου StartApp σε ερευνητές από τη Γερμανία (BIBB), Ελβετία (EHB) και την Αυστρία (ibw, 3s) και στον Arbeitsmarktservice Östereich (Δημόσιος Φορέας Απασχόλησης της Αυστρίας)

Το εργαστήριο "Funding SMEs, supporting them for hiring strategies and tools for the evaluation of the employees' skills" έλαβε χώρα με την συμμετοχή 17 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από την πόλη της Λάρισας, Ελλάδα.

Το έργο StartApp παρουσιάστηκε στους αντιπροσώπους του Θεσσαλικού Οργανισμού Εταιριών και Επιχειρήσεων όπως και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Ο ΟΑΕΔ ανέφερε την παρούσα κατάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα. Μια ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων VET στις χώρες - εταίρους έλαβε χώρα και συζητήθηκαν τρόποι για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των νέων.

Η 5η διακρατική συνάντηση εταίρων του έργου StartApp - Sustainable strategies for recruiting young people interested in in-company training έλαβε χώρα στις 23 Φεβρουαρίου 2016 στη Λάρισα, Ελλάδα.

Το εργαστήριο "Supporting SMEs" έλαβε χώρα με την συμμετοχή 27 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από την περιοχή της Θεσσαλίας, Ελλάδα.