Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών BFI Vienna προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα που ονομάζεται "Work Design and HR Management". Για αυτό το λόγο το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε επαφή με πολλές εταιρίες και διαφορετικούς τομείς. Με τη βοήθεια του πανεπιστημίου, ο oeibf οργάνωσε ένα εργαστήριο μεταφοράς για τους HR managers που στην Αυστρία είναι υπεύθυνοι για να οργανώνουν τις πρακτικές και τους ασκούμενους.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διοργάνωσαν την Πέμπτη, 07/04/2016, ώρα 17:30 εκδήλωση με τίτλο «Πρωτοβουλίες και εργαλεία για την υποστήριξη των επιχειρήσεων».

Το θεματικό εργαστήριο με τίτλο "Finding suitable apprentices - how it works" έλαβε χώρα με την συμμετοχή περίπου 10 ΜΜΕ από την πόλη του Βερολίνου.

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του έργου StartApp και των αποτελεσμάτων του σε ερευνητές από την Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία καθώς και στον Δημόσιο Οργανισμό Απασχόλησης της Αυστρίας

Το εργαστήριο "Finding trainees - an easy task?!" έλαβε χώρα σαν εκδήλωση διάδοσης με περίπου 20 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις