Ο οργανισμός PZPB διοργάνωσε θεματικές συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη και επιχειρήσεις στην πόλη Kielce της Πολωνίας.

Ο οργανισμός PZPB διοργάνωσε θεματικές συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη και επιχειρήσεις στην πόλη Kielce της Πολωνίας.

Ο οργανισμός PZPB διοργάνωσε θεματικές συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη και επιχειρήσεις στην πόλη Kielce της Πολωνίας.

Παρουσίαση του έργου StartApp κατά την διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου για τον θεσμό της Μαθητείας και της Πρακτικής Άσκησης.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας υλοποίησε θεματικό εργαστήριο με την συμμετοχή εκπροσώπων Δημόσιων και άλλων φορέων από την περιοχή της Θεσσαλίας.