Στις 22 Ιουνίου 2016 η Magdalena Lewandowska - Διευθύντρια της PZPB συντόνισε ένα εργαστήριο με κοινωνικούς εταίρους. Τα αποτελέσματα και τα προϊόντα που αποκτήθηκαν από το έργο συνοψίστηκαν και αναλύθηκε η περεταίρω ανάπτυξή τους. Το εργαστήριο έλαβε χώρα στην Ψυχολογική - Παιδαγωγική κλινική Ozarow Mazowiecki. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν σύμβουλοι επιχειρήσεων και ψυχολόγοι.

Ο κύριος στόχος του εργαστηρίου ήταν να ενημερώσει τους καλεσμένους για τα αποτελέσματα του έργου, κυρίως για το περιεχόμενο O3/4. Το πιο πολύτιμο ήταν ότι λήφθηκέ μια θετική ανάδραση από τους συμμετέχοντες και ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν το StartApp και τα εργαλεία του. Ο δεύτερος στόχος του εργαστηρίου ήταν να δημιουργηθεί μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, της επαγγελματικής κατάρτισης και των τελικών δικαιούχων του Startapp.