Σε συνεργασία με τον k.o.s. GmbH ο öibf οργάνωσε ένα διεθνές θεματικό φόρουμ πάνω στις στρατηγικές πρόσληψης ασκουμένων στις 7 Ιουλίου 2016 στο "Museum Arbeitswelt" στο Steyr (Αυστρία).

Στις 7 Ιουλίου, ο oeibf σε συνεργασία με τον k.o.s. GmbH οργάνωσε ένα θεματικό φόρουμ σχετικά με τις στρατηγικές πρόσληψης ασκούμενων για ΜΜΕ. Στο φόρουμ υπήρχαν έξι κύριες ενότητες: Παρουσίαση του έργου StartApp (Anja Lietzmann, k.o.s. GmbH), εμπόδια, πλεονεκτήματα και κίνητρα της πρακτική άσκησης (Roland Löffler, öibf), η σημαντικότητα της πρακτικής άσκησης για τις τοπικές οικονομίες και η συμβολή της στις πολιτικές (Margit Zauner, Berliner Senat), πρωτοποριακές στρατηγικές και εργαλεία για την πρακτική άσκηση (Anja Lietzmann, k.o.s. GmbH), παραδείγματα καλών πρακτικών (Marcus Braunert, ABB Ausbildungszentrum, Berlin/Heidelberg), υπηρεσίες υποστήριξης για εταιρίες (Petra Spuller, Jugend am Werk). Μετά την παρουσίαση των κύριων θεμάτων, οι ομιλητές πρώτα συζήτησαν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση και τα δημογραφικά, τον ανταγωνισμό, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες για τις ΜΜΕ. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν να δώσουν τα δικά τους σχόλια και ερωτήσεις στους ομιλητές. Κατα την διάρκεια της ανοιχτής συνομιλίας οι συμμετέχοντες έδωσαν κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών στη Γερμανία και την Αυστρία και ανέδειξαν την σημαντικότητα της ευαισθητοποίησης για την περεταίρω ανάπτυξη και την αλλαγή του σκεπτικού των εταιριών, των νέων, των γονιών και των δασκάλων σχετικά με την πρακτική άσκηση.