Το StartApp συμμετείχε στο 5th Austrian Conference on Research on Vocational Education and Training „Berufsbildung, eine Renaissance?“.

Το Startapp συμμετείχε στο 5th Austrian Conference on Research on Vocational Education and Training „Berufsbildung, eine Renaissance?“ με την ομιλία "Recruitment strategies in vocational education and training". Η ομιλία έγινε από τον Roland Löffler και την Δρ. Anja Lietzmann με συμμετοχή αντιπροσώπων της οικονομίας, της πολιτικής και κοινωνικών εταίρων. Ήταν η τελική συνάντηση για το StartApp στην Αυστρία.