Η τελική συνάντηση του StartApp έλαβε χώρα στο Βερολίνο με τη συμμετοχή όλων των εταίρων.

Στις 30 Ιουνίου 2016, η τελική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου StartApp - Starting with Apprenticeship έλαβε χώρα στο Berlin Haus der Wirtschaft. 70 τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς συμμετέχοντες έλαβαν πληροφορίες για το έργο και τα προϊόντα του όπως και ενημερώθηκαν για τα πεδία της πρακτικής άσκησης και την πρόσληψη ασκούμενων. Στους ομιλητές υπήρχαν μέλη της ομάδας του έργου, εκπρόσωποι της πολιτικής και των επιχειρήσεων αλλά και νέοι ασκούμενοι.