Uniwersytet Appied Sciences BFI Vienna oferuje studia licencjackie “Work Design and HR Management”. Uczelnia ma wiele kontaktów z firmami reprezentującymi różne sektory gospodarki. Przy wsparciu uniwersytetu oeibf zorganizowało warsztaty dla menadżerów działów HR, którzy są odpowiedzialni za organizowanie rekrutacji stażystów.

Uczestnicy warsztatów reprezentowali firmy funkcjonujące w różnych sektorach gospodarki. Podczas zajęć skupiono się nad problemem pozyskiwania stażystów w małych i średnich przedsiębiorstwach. Prezentacji modelu StartApp dokonał pan Roland Löffler (oeibf). Po zakończeniu prezentacji uczestnicy szkolenia rozpoczęli ożywioną dyskusję dotyczącą mocnych stron praktyk zawodowych, ich wad oraz potencjału do dalszego rozwoju.