Prezentacja rezultatów projektu StartApp uczestnikom seminarium.

Reprezentanci sektora szkolnictwa zawodowego z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Dyskusja na temat potrzeb zmian w systemie kształcenia zawodowego i podjęcia działań zmierzających do dostosowania tego typu kształcenia do potrzeb rynku pracy.