Warsztaty zatytułowane “Poszukiwanie stażystów – łatwe zadanie?” odbyły się z udziałem reprezentantów 20 MŚP.

Podczas warsztatów zaprezentowano główne założenia projektu StartApp oraz bieżące produkty przy użyciu których firmy mają możliwość jak najlepszego zaprezentowania się potencjalnym stażystom.